Jessica Hensel

Jessica Hensel

Jessica is een van de oprichters van RestauLab en daarnaast werkzaam als zelfstandig restaurator met een specialisatie in historische interieurs en polychrome objecten. Onderzoek en restauratie van historische verfsystemen is haar passie.

Na een BA Oudheidkunde aan de Vrije Universiteit behaalde ze haar MA Conservering en Restauratie (2013) en Professional Doctorate in Conservation and Restoration (PD Res, 2015) aan de Universiteit van Amsterdam. Tijdens en naast haar studie deed ze werkervaring op in binnen- en buitenland (bij zelfstandige restauratoren, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, het Tropenmuseum (o.a. Nationaal Museum van Wereldculturen), het Rijksmuseum van Oudheden, het Museum für Völkerkunde Dresden) en heeft ze een scala aan restauraties uitgevoerd, variërend van Nederlandse interieurs uit de 17de, 18de en 19de eeuw tot Egyptische mummiekisten (1300 v. Chr.), en van polychrome maskers uit Papoea-Nieuw-Guinea tot een 19de eeuws interieur uit Syrië.

Project onder de loep: De restauratie van Egyptische mummiekisten vond plaats bij het RMO in Leiden met restaurator en projectleider Elsbeth Geldhof, waarbij meerdere mummiekisten op hun prachtige afwerkingen werden onderzocht, in een tentoonstellingsruimte open voor het publiek. Materiaalgebruik, schildertechniek, betekenis en hergebruik van de onderdelen werden bestudeerd door middel van verfmonsterdwarsdoorsnedes, in samenwerking met de RCE en Musei Vaticani. Van een mummieplank (welke samen met de mummie in een binnen- en buitenkist werd gelegd) heeft Jessica zelfstandig verfmonsteronderzoek en pigment analyses uitgevoerd om te vergelijken met het Bab-el-gasus corpus. Na dit onderzoek waren er beslissingen te nemen over de conservering en restauratie behandeling van de objecten, welke met veel plezier op zaal is uitgevoerd.

In haar masterscriptie “De toxiciteit van het pigment orpiment in historische interieurs” deed Jessica onderzoek naar het gebruik van orpiment in Nederland. In het artikel “Material and Light in the Damascus Room Dresden”, ter afsluiting van de opleiding aan de UvA, deed ze onderzoek naar de lichtreflectie van orpiment en Syrische verfsystemen, door de Damascus kamer in Dresden te bestuderen. In samenwerking met het Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed onderzocht ze de pigmenten en bindmiddelen van de verschillende verfsystemen in de kamer. Orpiment lijkt een terugkerend pigment in haar projecten, aangezien het ook op vele Egyptische mummiekisten in de verflagen is gebruikt en in sommige Egyptische vernissen.

Jessica is gespecialiseerd in historisch kleuronderzoek van verflagen op etnografische en oudheidkundige objecten en interieuronderdelen. Hiernaast geeft ze ook restauratie advies, voert ze restauraties zelf uit en coördineert ze restauratieprojecten.

Ze specialiseerde zich in complexe restauratie- en conserveringstechnieken van oudheidkundige en etnografische objecten, welke vaak (water)gevoelige en poederende verfoppervlakken hebben.

Jessica is net terug uit Rome, waar ze enkele maanden bij de Vaticaanse Musea heeft gewerkt in de Scala Santa in het complex van het Lateraanse paleis en andere locaties. Momenteel werkt ze in Museum Bronbeek en het Tropenmuseum als restaurator van objecten.